เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
dejavumkc

ทัวร์ไต้หวัน 3 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน...ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์โค๊ด BAND190002
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ไถจง
บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู ,ไก่อบโอ่ง ,อาหารทะเล ,สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ สวนผลไม้ ไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง สวนดอกไม้ไถจง ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) MITSUI OUTLET
3 ดาว
เดินทางช่วง
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 62
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้าแร่ 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด BAND190099
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้าแร่ 5 วัน 4 คืน (TG) ซุปตาร์... หม้อรวม
เมนูพเิศษ...อาหารซีฟู๊ด ปลาประธานาธบิดี เสยี่วหลงเปาและชาบู ชาบู
นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาหลีซาน แช่น้าแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 27 ต.ค. 62
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน VZ

ทัวร์โค๊ด BAND190100
ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน VZTPE01 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก
เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี ไก่อบโอ่ง พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา
นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟฟ้าโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน ชมพลุไฟตึก 101 ที่หอรำลึกชุนยัดเซน ชมอุทยานเย่หลิว ชมหมู่บ้านชายเขาสวยงามแบบโบราณที่จิ๋วเฟิ่น
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.