เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
dejavumkc

ทัวร์เกาหลี 82 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-AC03 HAPPY KOREA LOVER SUMMER

ทัวร์โค๊ด BAND190188
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / - )
หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
ตลาดทงแดมุน ย่านเมียงดง ย่างฮงแด
เดินทางช่วง
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
 Eastar Jet
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,876 บ.

ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 5วัน 3คืน XJ

ทัวร์โค๊ด BAND190021
โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA,ป้อมปราการฮวาซอง,ตลาดเมียงดง,LOTTE TOWER,สวนสนุก LOTTE WORLD,หมู่บ้านโบราณบุกซอนฮันอก +สวมชุดฮันบก
บุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี,
SEOUL SKY TOWER, ฟรีซิมเนต 4G
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์เกาหลี ยงอิน ซูวอน โซล 6วัน 3คืน XJ

ทัวร์โค๊ด BAND190022
สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน,เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย,โซลทาวเวอร์,ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสน,คอสเมติค,หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง,พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก,ดิวตี้ฟรี
อาหารสไตล์เกาหลี
EVERLAND,โซลทาวเวอร์ ,ตลาดเมียงดง,ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เลท
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์เกาหลี ปูซาน เช็คอินแลนด์มาร์ค 5วัน 3คืน LJ

ทัวร์โค๊ด BAND190037
ซานโตรีนี่แห่งเกาหลี สวนแดวังกัม สวนสาธารณะแทฮวา GANJEOLGOT CAPE ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House สะพานควางอัน วัดแฮดงยงกุงซา อุทยานยงดูซาน หอคอยปูซานทาวเวอร์
อาหารสไตล์เกาหลี
LOTTE PREMIUM OUTLET
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Jin Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน XJ

ทัวร์โค๊ด BAND190094
เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์...วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โซลทาวเวอร.์..หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล เลสโก ฮิตงามออร่า 5วัน 3คืน XJ

ทัวร์โค๊ด BAND190042
ถนนอุโมงแป๊ะก๊วย ทุ่งดอกไม้สวยยางจูนาริ,หมู่บ้านพื้นเมืองโออันริ,เอเวอร์แลนด์ ,หมู่บ้านโบรารบุกชนอันอก,พระราชวังด็อกซูกุง ,โซลทาวเวอร์,ถนนเลียบกำแพงหิน,HANEUL PARK
บุฟเฟ่ต์ BBQ,ปิ่งย่างเกาหลี,โพซัม
ตลาดเมียงดง,Duty Free, คอสเมติค
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 5 วัน 3 คืน XJ

ทัวร์โค๊ด BAND190095
เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์...ปูกระโดด
โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด.์ ..สวนสนุกในร่มทใี่หญ่ที่สุดของประเทศ สะพานมาจ้งโฮซู... เปิดประสบการณ์หวาดเสียว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน XJ

ทัวร์โค๊ด BAND190096
เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์... ห๊ะ!!! นามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ และตามรอยซีรีย์เกาหลีสุดคลาสสิค โซลทาวเวอร์ หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.